"ZDRAVÍ CHYTŘE"

 

Tak bych označila můj styl práce.

Souhra s trenérkou, masérkou a poradkyní v oblasti výživy

v jedné osobě se svým klientem je velice výhodná.

Své klienty znám z více úhlů, a to jak po výkonostní, tak 

zdravotní a psychické stránce. Každého, kdo má zájem

diagnostikuji na TANITA přístroji, a klient sám si určí jaké má cíle.

Podle toho pak můžeme postavit jak jídelníček, tak trénink,

popřípadě regeneraci.